I-Creation
  Filosofie
  Methodiek
  Matrix
  Achtergrond
  Contact

i-Creation & Development adviseert opdrachtgevers in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeŽn. i-Creation & Development heeft ervaring met dit soort processen. Binnen het ambtelijke en politieke veld zijn projecten bedacht, geÔnitieerd en tot een succes gebracht. Ook zakelijk commercieel zijn er resultaten geboekt, waarvoor binnen de politiek ambtelijke context niet altijd evenveel oog was. Gezien de beperkingen die een ambtelijk politieke positie met zich meebrengen, is de overstap gemaakt naar de private markt.

Nu staat deze deskundigheid u ter beschikking ten behoeve van private initiatieven, en uiteraard ook ten aanzien van publiek-private-samenwerkingsprojecten. i-Creation & Development werkt hiervoor zonodig in samenwerking met ter zake kundige partners.

i-Creation & Development levert maatwerk adviezen voor het exploiteren van het innovatieve kapitaal van uw organisatie. Voor oriŽnterend gesprek over de mogelijkheden binnen uw organisatie kunt u contact opnemen met i-Creation & Development.

Nieuws

Variabele huurprijzen

Voor startende ondernemingen en voor bedrijven in een economisch kwetsbare situatie (de prachtwijken van minister Vogelaar bijvoorbeeld) is het wenselijk dat het ondernemersrisico getemporiseerd wordt. Door de huur te relateren aan de omzet is dit mogelijk. Een minimumhuur moet het verhuurdersbelang veilig stellen. Een maximumhuur is wenselijk vanuit huurdersbelang. De overheid, die een rol wil spelen in het economisch stimuleren van bepaalde wijken, zou met dit model goed zaken kunnen doen. Lees verder...

Management Informatie

Bedrijfsstrategie vraagt prioriteitstelling. Alles prioriteit geven (alles op de eerste plaats stellen) impliceert dat er niets op de eerste plaats staat, want alles is gelijk. Management informatie moet zo worden opgezet dat het enerzijds 1:1 aansluit op de financiŽle administratie van een bedrijf, maar anderzijds dat het uitsluitend de hoofdlijnen en de prioriteiten (waarop het management wil sturen) weergeeft. Dit klinkt zo simpel maar dit verzandt in een overdaad aan informatie voordat men het door heeft. Lees verder...

Sociale Economie

Sociale economie heeft twee gelijkwaardige doelstellingen: a. een commercieel economische doelstelling 'rendement' en 'continuÔteit' en daarnaast b. een sociale doelstelling (ecologisch, sociaal-economisch, leefbaarheid etc). Lees verder...

Prohef, een alternatieve sociale zekerheidsfinanciering.

Werkgevers, die mensen in dienst hebben, moeten de werkloosheid betalen, als zij meer mensen aannnemen moeten zij extra meebetalen, als zij hun medewerkers zouden ontslaan hoeven zij niet meer bij te dragen aan de werkloosheidsproblematiek. Dat is niet logisch. Dit kan anders: Prohef. Hierbij krijgt een werkgever belastingkorting als hij mensen in dienst heeft en het bedrijf betaalt belasting op grond van zijn productiviteit. Lees verder...